Rosé | 2017
12,00 
Generoso |
12,30 
Tinto | 2016
13,00 
Colheita Tardia | 2013
13,00 
Branco | 2017
13,50 
Tinto | 2014
14,20 
Tinto | 2015
14,50 
Tinto | 2016
14,50